Často kladené otázky

Triangle Arrow Down

Jsou obsahem DTM ČR i ochranná pásma inženýrských sítí?

Ano, do DTM ČR bude možné vkládat i ochranná pásma. Rozsah jednotlivých ochranných pásem bude zadávat správce sítě.

Je někde definováno, jaký rozsah informací má STI předat?

Ano, vyhláška o DTM ČR přesně popisuje, jaký je obsah a rozsah. Správce tedy předává trasu a související povrchové znaky, typ infrastruktury a kdo je vlastníkem. Open data budou pouze údaje o průběhu té trasy, nikoliv kdo je vlastníkem.

V jakých formátech bude možné předávat data sítí?

Jediným možným formátem pro odevzdání dat do DTM ČR bude JVF DTM. Jedná se o XML soubor s předepsanou strukturou XSD. Aktuální informace jsou dostupné na Portálu JVF DTM na webových stránkách.

Je možné vkládat do DTM ČR i orientační polohu sítí?

Ano, v případě technické infrastruktury bude při iniciálním naplňování akceptována i orientační poloha sítí. Přesnost, resp. nepřesnost bude vyjádřena hodnotou v atributu konkrétního objektu, která bude mít číslo 9 = přesnost nezjištěna.

Vznikne převodní SW či aplikace, která bude umět převést data do JVF DTM a odeslat do IS DMVS?

Ano, určitě taková řešení vznikají a vzniknou, ale vzhledem k různorodosti dat bude potřeba vždy připravit individuální převodní klíče na míru konkrétním vlastníkům sítí. Těžiště práce při přípravě dat pro převod do JVF DTM bude spočívat v ručním převodu linií, bodů a popisků z CAD výkresů do strukturované podoby GIS objektů s atributy.

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme Vám účast na bezplatných seminářích k problematice DTM. Během cca 50 minut vám vysvětlíme co vás čeká a jak vám s problematikou umíme pomoci. Semináře proběhnou online formou v termínu vždy od 9:00 hod. Pozvánku Vám pošleme na zadaný email.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.