Chytrá digitální evidence

Intuitivní nástroje digitální evidence technické infrastruktury v cloudovém prostředí s podporou automatického vyjadřování k existenci sítí.
Triangle Arrow Down

Nabízíme intuitivní nástroje digitální evidence dat a dokumentace technické infrastruktury v moderním cloudovém prostředí s podporou automatického vyjadřování k existenci sítí a datové komunikace s IS DMVS a IS DTMČR.

Služba Podpora Vyjadřování k existenci sítí.

Pro objednání této služby je nutná licence MawisGeoportal.

Správci registrovanému v MAWIS UtilityReport zobrazíme v aplikaci MawisGeoportal žádosti o vyjádření k existenci sítí v kontextu jeho technické infrastruktury s určením případného polohového konfliktu.

Činnost pro naplnění a správu dat v GTM kraje
MJ
cena bez DPH
poznámka
Analýza stávající dokumentace sítí dopravní a technické infrastruktury (DTI) a návrh optimálního řešení pro vložení a správu dat v DTM ČR
ks
10 000 Kč
Audity jsou určeny pro případy rozsáhlé elektronické dokumentace a jejich hlavním výstupem je nacenění podle skutečné pracnosti převodu.
Digitalizace anologové dokumentace dat sítí technické a dopravní infrastruktury / sjednocení digitální dokumentace, převod dat do JVF a j
síť do 1km
6 000 Kč
Uvedené ceny jsou maximální. Lze poskytnout slevu do výše 50% (dle velikosti obce a rozsahu dat, příp. provedeného auditu)
další km
1 200 Kč
Geodetické doměření (vyhledání) sítí technické a dopravní infrastruktury
km
12 000Kč - 25 000Kč
Dle typu sítě a rozsahu zaměření
Aktualizace a údržba dat v DTM ČR - zajištění role "Editora sítí" pro DTM ČR
ks
3 000 Kč
Registrace do IS DMVS, evidence editora, definování DTI v IS DMVS
paušál
*
*výše paušálu bude stanovena na základě rozsahu agend a velikosti dat
bod (soubor do 100 bodů)
40 Kč
Fakturace bude probíhat 2x ročně (vždy k 30.6. a k 31.12. příslušného kalendářního roku). Služba bude účtována od zprovoznění IS - 1.7.2024
bod (soubor nad 100 bodů)
20 Kč
hod
850
MawisGeoportal webová mapová aplikace pro zobrazení a správu vašeho majetku
paušál
750 Kč – 1750 Kč / měsíc
Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Služby zákaznického centra
zdarma
Ceny jsou platné pro rok 2024.
Mám zájem

Další naše služby

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

Zaměření a vyhledání sítí

Doměříme chybějící části vašich sítí aby dokumentace vašich sítí byla kompletní a aktuální

Více informací
Nebo chcete pomoci formou konzultace?

Seminář o DTM

Ke snadnému pochopení problematiky DTM a nových povinností vlastníků a správců technické infrastruktury pořádáme sérii online seminářů.

Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů se praktickými ukázkami.

Pusťte si webinář