Vytvoření zjednodušené evidence

Rychlejší a levnější cesta ke sdílení dat o technické infrastruktuře, která není vůbec nebo jen nedostatečně dokumentována.
Triangle Arrow Down

Vytvoření Zjednodušené evidence pro sdílení dat do IS DMVS.

Vytvoříme zjednodušenou digitální evidenci technické infrastruktury, která není dobře nebo doposud vůbec dokumentována.

Vznikne přibližný průběh sítě s přesností “nezjištěno”. Jeho sdílením do IS DMVS správce splní povinnost sdílet data o své technické infrastruktuře levně a rychle. Později může data v IS DMVS zpřesnit sdílením nově zaměřených dat nebo převedených a konsolidovaných dat z existující evidence pořízené geodetem s uvedením vyšší přesnosti.

Cena

Součástí dodávky může být zpřístupnění dat uživatelům v systému cloudové webové prohlížečky MawisGeoportal.

Činnost pro naplnění a správu dat v GTM kraje
MJ
cena bez DPH
poznámka
Analýza stávající dokumentace sítí dopravní a technické infrastruktury (DTI) a návrh optimálního řešení pro vložení a správu dat v DTM ČR
ks
10 000 Kč
Audity jsou určeny pro případy rozsáhlé elektronické dokumentace a jejich hlavním výstupem je nacenění podle skutečné pracnosti převodu.
Digitalizace anologové dokumentace dat sítí technické a dopravní infrastruktury / sjednocení digitální dokumentace, převod dat do JVF a j
síť do 1km
6 000 Kč
Uvedené ceny jsou maximální. Lze poskytnout slevu do výše 50% (dle velikosti obce a rozsahu dat, příp. provedeného auditu)
další km
1 200 Kč
Geodetické doměření (vyhledání) sítí technické a dopravní infrastruktury
km
12 000Kč - 25 000Kč
Dle typu sítě a rozsahu zaměření
Aktualizace a údržba dat v DTM ČR - zajištění role "Editora sítí" pro DTM ČR
ks
3 000 Kč
Registrace do IS DMVS, evidence editora, definování DTI v IS DMVS
paušál
*
*výše paušálu bude stanovena na základě rozsahu agend a velikosti dat
bod (soubor do 100 bodů)
40 Kč
Fakturace bude probíhat 2x ročně (vždy k 30.6. a k 31.12. příslušného kalendářního roku). Služba bude účtována od zprovoznění IS - 1.7.2024
bod (soubor nad 100 bodů)
20 Kč
hod
850
MawisGeoportal webová mapová aplikace pro zobrazení a správu vašeho majetku
paušál
750 Kč – 1750 Kč / měsíc
Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Služby zákaznického centra
zdarma
Ceny jsou platné pro rok 2024.
Mám zájem

Další naše služby

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

Zaměření a vyhledání sítí

Doměříme chybějící části vašich sítí aby dokumentace vašich sítí byla kompletní a aktuální

Více informací

MawisGeoportal

Zobrazení a správa mapových podkladů pomocí on-line webové mapové aplikace MawisGeoportal

Více informací
Nebo chcete pomoci formou konzultace?

Seminář o DTM

Ke snadnému pochopení problematiky DTM a nových povinností vlastníků a správců technické infrastruktury pořádáme sérii online seminářů.

Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů se praktickými ukázkami.

Pusťte si webinář