Zaměření a vyhledání sítí

Doměříme chybějící části vašich sítí aby dokumentace vašich sítí byla kompletní a aktuální
Triangle Arrow Down

Geodetické doměření technické infrastruktury.

Společnost Hrdlička má dlouholeté zkušenosti s vyhledáváním a zaměřováním všech druhů sítí.

Zajistíme pro Vás zaměření a vyhledání nebo vyšetření doposud nedokumentované nebo chybně dokumentované technické infrastruktury.

Výstupem je zaměřená trasa sítě v třídě přesnosti 3.

Cena zaměření

Současně vám můžeme nabídnout zobrazení a správu vašich dat v on-line webové mapové aplikaci MawisGeoportal.

Činnost pro naplnění a správu dat v GTM kraje
MJ
cena bez DPH
poznámka
Analýza stávající dokumentace sítí dopravní a technické infrastruktury (DTI) a návrh optimálního řešení pro vložení a správu dat v DTM ČR
ks
10 000 Kč
Audity jsou určeny pro případy rozsáhlé elektronické dokumentace a jejich hlavním výstupem je nacenění podle skutečné pracnosti převodu.
Digitalizace anologové dokumentace dat sítí technické a dopravní infrastruktury / sjednocení digitální dokumentace, převod dat do JVF a j
síť do 1km
6 000 Kč
Uvedené ceny jsou maximální. Lze poskytnout slevu do výše 50% (dle velikosti obce a rozsahu dat, příp. provedeného auditu)
další km
1 200 Kč
Geodetické doměření (vyhledání) sítí technické a dopravní infrastruktury
km
12 000Kč - 25 000Kč
Dle typu sítě a rozsahu zaměření
Aktualizace a údržba dat v DTM ČR - zajištění role "Editora sítí" pro DTM ČR
ks
3 000 Kč
Registrace do IS DMVS, evidence editora, definování DTI v IS DMVS
paušál
*
*výše paušálu bude stanovena na základě rozsahu agend a velikosti dat
bod (soubor do 100 bodů)
40 Kč
Fakturace bude probíhat 2x ročně (vždy k 30.6. a k 31.12. příslušného kalendářního roku). Služba bude účtována od zprovoznění IS - 1.7.2024
bod (soubor nad 100 bodů)
20 Kč
hod
850
MawisGeoportal webová mapová aplikace pro zobrazení a správu vašeho majetku
paušál
750 Kč – 1750 Kč / měsíc
Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Služby zákaznického centra
zdarma
Ceny jsou platné pro rok 2024.
Mám zájem

Další naše služby

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

MawisGeoportal

Zobrazení a správa mapových podkladů pomocí on-line webové mapové aplikace MawisGeoportal

Více informací
Nebo chcete pomoci formou konzultace?

Seminář o DTM

Ke snadnému pochopení problematiky DTM a nových povinností vlastníků a správců technické infrastruktury pořádáme sérii online seminářů.

Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů se praktickými ukázkami.

Pusťte si webinář