Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.
Triangle Arrow Down

Příprava dokumentace TI v JVF DTM 

Existující data vám převedeme do jednotného formátu kompatibilního s JVF DTM, ve kterém bude dokumentace nadále vedena.

Cena

U sítí velkého rozsahu a s velkým podílem již existující digitální dokumentace provedeme nacenění skutečné pracnosti na základě provedeného Auditu připravenosti na JVF DTM.

U menších sítí a sítí bez digitální dokumentace nebo s malým podílem digitální dokumentace je cena určena následovně:

Paušální částka 6 000 Kč plus

Cena za převod sítě z existující digitální dokumentace je 1 200 Kč za započatý 1km trasy sítě.

Neexistující data k dosud nedokumentovaným částem sítě vytvoříme digitalizací přibližného zákresu sítě.

Výstupem služby je dodávka dat v JVF DTM.

V případě podpisu smlouvy o Externím editorovi dat budou data současně sdílena do IS DMVS. Tím správce splní svou zákonnou povinnost dle zákona č. 47/2020 Sb.

Data v JVF DTM mohou být zpřístupněna pomocí online webové mapové aplikace MAWIS Geoportál.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Mám zájem

Další naše služby

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

Zaměření a vyhledání sítí

Doměříme chybějící části vašich sítí aby dokumentace vašich sítí byla kompletní a aktuální

Více informací

MAWIS Geoportál

Zobrazení a správa mapových podkladů pomocí on-line webové mapové aplikace MAWIS Geoportál

Více informací
Nebo chcete pomoci formou konzultace?

Seminář o DTM

Ke snadnému pochopení problematiky DTM a nových povinností vlastníků a správců technické infrastruktury pořádáme sérii online seminářů.

Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů se praktickými ukázkami.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.