Slovníček pojmů

Triangle Arrow Down
CUZK, ČÚZK

Český Úřad Zeměměřický a Katastrální

DTM

Digitální Technická Mapa

DTMČR

Digitální Technická Mapa České Republiky viz DTM ČR a IS DMVS

HSRO

Hrdlička Společnost s Ručením Omezeným

HW

HardWare

IS DMVS

Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy

IS DTM

Informační Systém Digitální Technické Mapy

JVF

Jednotný Výměnný Formát více na stránce Co to je JVF DTM

JVF DTM

Jednotný Výměnný Formát Digitální Technické Mapy více na stránce Co to je JVF DTM

STI

Správce Technické Infrastruktury

SW

SoftWare

TI

Technická Infrastruktura

TM

Technická Mapa

UAP, ÚAP

Územně Analytické Podklady

UPMS, ÚMPS

Účelová Mapa Povrchové Situace

ZPS

Základní Polohová Situace

Seminář o DTM

Ke snadnému pochopení problematiky DTM a nových povinností vlastníků a správců technické infrastruktury pořádáme sérii online seminářů.

Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů se praktickými ukázkami.

Pusťte si webinář