DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?
Triangle Arrow Down

DTM ČR je projekt stavějící kompletní systém pro správu společné digitální technické mapy v oblastech jednotlivých krajů.

Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně.

Kraj zařizuje technické vybavení pro vedení mapy. HW, SW a jeho obsluhu a také pracovníky pro věcnou správu objektů evidence na území kraje. Kraj organizuje pořizování chybějících podkladů (přesnější obecný polohopis a dopravní infrastrukturu ve vlastnictví kraje) a sběr dat od jednotlivých správců TI.

Projekt DTM bývá prezentován zejména s ohledem na obce, neboť ty jsou nejpočetnějším typickým vlastníkem TI, o kterou se DTM zajímá. Není ovšem omezen na obce, týká se i všech dalších správců TI.

Stát DTM staví pro zjednodušení projednávání územního a/nebo stavebního řízení neboli v konečném důsledku je plánem nezabývat se nikým, kdo nemá svoje data zveřejněná v DTM kraje. Nebude to hned, ale takový je plán a proto stát DTM tvoří.

IS DMVS neboli Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy je platforma, kterou budou jednotlivé DTM krajů spojeny v jediný celek a zveřejněny prostřednictvím ČÚZK podobně jako současná katastrální mapa a ortofoto mapa ČR tímto úřadem spravované už teď. 

Kdo nebude zapojen do DTM, nebude mít nárok na ochranu stávající infrastruktury, tj. bez dokumentace v DTM nebude možné za způsobenou škodu vymáhat náhradu.

Nový stavební zákon (ve znění platnému k 1.7.2024) v §64 ukládá vlastníku TI zodpovědnost za náklady způsobené nesprávnými nebo neaktuálními daty o jeho infrastruktuře v DTM ČR.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.