Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.
Triangle Arrow Down

Digitální technická mapa technické infrastruktury je základem pro snadný přehled o vašem majetku a nástrojem pro jeho efektivní správu. V praxi to znamená, že bez hledání papírových záznamů a plánů  jste schopni odpovědět např. na otázku

Kde leží uzávěr plynovodu do ulice “Bezručova”? 

Jaký druh výbojky je instalován v lampě na rohu ulic Bezručova a Palackého?

Po které straně chodníku je zakopáno optické vlákno v Palackého 7 a jaké kapacity je?

Samozřejmě s ohledem na charakter vaší sítě. Někoho zajímá proud, jiného plyn, dalšího teplo či silnice.

Pokud digitální dokumentaci své infrastruktury ještě nemáte, postupem, jak ji získat, je objednat si tzv. pasportizaci.

Při pasportizaci je každý prvek sítě (technické infrastruktury, dopravní infrastruktury) podrobně popsán a je mu přiřazeno geografické umístění, tj. je zaměřena jeho poloha v terénu. Výsledkem je mapové dílo dostupné pomocí mapové prohlížečky obsahující kromě obecné mapy nebo ortofotomapy i vrstvy s vaší infrastrukturou a detailními popisnými atributy jednotlivých prvků.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.