Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.
Triangle Arrow Down

Zodpovědná správa a rozvoj TI začíná její dobrou znalostí.

Digitální dokumentace Technické Infrastruktury povinně publikovaná do DTM je užitečná hlavně vlastníkovi. Dává snadný a okamžitý přehled o stavu a rozsahu infrastruktury.

Geodetické zaměření prvků umožní zobrazovat je v souvislostech s povrchovou situací, katastrální mapou, ortofotem nebo jinými speciálními mapovými výstupy včetně TI jiných správců. Umožňuje udržovat v evidenci všechny její prvky i s detaily jejich technických vlastností a technologické vazby, přímo vizualizované v mapě.

Správci TI mohou s pomocí digitální dokumentace své rozhodování opírat o přehledy prvků poskytující okamžitý a přesný přehled o stavu TI. V digitální dokumentaci je snadné zjistit, co kde je, co na čem závisí, případně čím se co vypíná a zapíná.

Mapové zobrazení je snadno srozumitelné laikům a partnerům v rozhodovacích procesech rozvoje sítě. Lze jej lehce sdílet, pokud je k digitální dokumentaci připojena vhodná mapová prohlížečka s integrovanou podporou vrstev sítí a detailních atributů prvků.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme Vám účast na bezplatných seminářích k problematice DTM. Během cca 50 minut vám vysvětlíme co vás čeká a jak vám s problematikou umíme pomoci. Semináře proběhnou online formou v termínu vždy od 9:00 hod. Pozvánku Vám pošleme na zadaný email. Nejbližší termín je 6. 10. 2022.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.