Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží
Triangle Arrow Down

Digitální technická mapa je zákres existující TI, DI a polohopisu do mapy.

To ale není všechno, co chcete, aby případný zájemce našel při posuzování svého záměru. Situaci, kdy nemáte přesně doměřenu vaši TI nebo není vhodné ji zveřejnit např. u staveb neveřejného charakteru (policie, armáda, …) řeší tzv. Územní působnost.

Územní působnost je území, na kterém když bude stavebník potřebovat posoudit svůj záměr, chcete být upozorněni a stát se účastníkem řízení o jeho záměru.

Nikdy nebude stačit pohled někoho do DTM, vždy bude muset záměr stavebníka posoudit územně dotčení správci TI. Součástí IS DMVS bude i databáze správců TI a jejich Územní Působnosti.

Povinností správce TI vůči DTMČR bude sdělit svou Územní působnost.

Z pohledu správce TI je užitečným stupněm ochrany TI účast v systému s co nejpřesněji definovanou územní působností. Aby žádostí o vyjádření bylo co nejméně, ale zároveň se nemohlo stát, že vaši TI nějaký stavebník ohrozí svojí činností.

V současnosti je tato služba provozována pomocí aplikace MAWIS UtilityReport, kde může stavebník požádat o seznam správců TI příslušejících k území, na kterém má záměr něco stavět. Správci TI se provozu UtilityReportu účastní zadáním své Územní působnosti do Registru Správců Technické Infrastruktury.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.