Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.
Triangle Arrow Down

Vlastník/správce technické infrastruktury je povinen:

- vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění (tedy technickou mapu) a vyjadřovat se k plánovaným investičním záměrům nebo i jen v případě průzkumu existence sítí (např. z důvodu rozhodování o koupi pozemku a jeho zatížení případnou technickou infrastrukturou). 

- registrovat se do IS DMVS 

- sdělit svou Územní působnost.

- postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje. Musí zajistit převod dokumentace do formátu JVF a  je zodpovědný za aktualizace dat o své TI v IS DTM kraje.

Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje tzv. Editor, a ten odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů (odkaz na znění zákona).

Pokud vlastník TI nepředá data pro ÚAP, může obec vytvořit územní plán, který nebude počítat s ochranou jeho technologií. Případná změna bude potom na náklady vlastníka TI.

Pokud vlastník TI nebude správně deklarovat svou územní působnost, hrozí, že ho stavebníci nebudou oslovovat se žádostí o vyjádření k existenci sítí a při realizaci stavby dojde k poškození jeho infrastruktury.

K obojímu výše uvedenému je potřeba mít v pořádku dokumentaci sítí (= kompletní, přesnou, aktuální, ideálně ve vektorové podobě a jednotném datovém modelu).

Další články: Povinnosti STI

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Příprava dokumentace TI na sdílení do DTM ČR

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.