Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí
Triangle Arrow Down

Oslovováni k vyjádření o existenci sítí budou subjekty s evidovanými sítěmi v DTM ČR.

Je povinností stavebníka před zahájením stavebního řízení zjistit existenci/výskyt inženýrských sítí a projednat plánovaný projekt s ohledem na způsoby jejich ochrany a případné napojení.

Na tom se projektem DTM ČR nic nezmění, ale vznikající DTM krajů má tento postup zjednodušit a umožnit stavebníku zabývat se pouze sítěmi, které jsou uvedeny v DTM kraje, potažmo IS DMVS, který bude centrální komponentou zveřejňující data DTM krajů.

Plánem státu je digitalizovat a automatizovat proces stavebního řízení pod připravovaným Portálem Stavebníka. Ten by měl v budoucnu poskytovat služby dostupné teď pomocí systému Mawis UtilityReport (zjišťování existence sítí a hromadné podání žádostí o vyjádření) a stávající DTM krajů, měst a obcí a používat je jako jediný podklad pro rozhodování v procesu stavebního řízení.

Stručně řečeno:

1) Kdo nebude mít dokumentaci TI v DTM ČR, na toho zájmy nebude brán zřetel.

2) Kdo má digitální evidenci své sítě, tomu nad ní budeme umět postavit Vyjadřovnu, systém podporující tvorbu Vyjádření k existenci sítě.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Outsourcing role Editora DTM

Editorem DTM ČR musí být kvalifikovaný pracovník rozumějící problematice. Pověřte nás touto rolí a my se o vše postaráme.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme Vám účast na bezplatných seminářích k problematice DTM. Během cca 50 minut vám vysvětlíme co vás čeká a jak vám s problematikou umíme pomoci. Semináře proběhnou online formou v termínu vždy od 9:00 hod. Pozvánku Vám pošleme na zadaný email. Nejbližší termín je 6. 10. 2022.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.