Co je DTM ČR?

Triangle Arrow Down

Nedávná změna zákona č. 47/2020 Sb., která novelizovala stávající zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, přinesla krajům povinnost dokončit do 30. června 2024 své vlastní digitální technické mapy (DTM). V rámci této inovace má Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) za úkol vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude zajišťovat služby pro krajské DTM a uživatele centrálně.

Jednotlivé kraje jsou zodpovědné za technickou infrastrukturu potřebnou k úspěšnému provozování mapy. To zahrnuje hardware, software a přidruženou správu, stejně jako týmy expertů pro efektivní vedení evidence objektů v daném kraji. Kraje mají za úkol zajistit kompletní data, včetně detailního polohopisu a dopravní infrastruktury v regionu, a spolupracovat se správci technických infrastruktur (TI) na sběru dat.

Projekt DTM je zaměřen nejen na obce, které jsou nejčastějšími vlastníky TI a tím pádem se silně dotýká jejich oblasti, ale je důležitým a povinným krokem i pro všechny ostatní správce TI. Vodárny, plynárny, teplárny, elektrárny, technoparky, ... všechny vlastníky technické a dopravní infrastruktury.

DTM má klíčovou roli v procesu schvalování územního a stavebního plánování, a toho, že jednotlivci, kteří nezveřejní svá data v rámci DTM, nebudou zařazeni do tohoto procesu. I když to nebude hned, tento krok je plánem a zároveň důležitým cílem státního projektu DTM.

Informační Systém Digitální Mapy Veřejné Správy (IS DMVS) je platformou, která propojí jednotlivé DTM krajů a umožní jejich zveřejnění prostřednictvím ČÚZK, podobně jako je již dnes spravována katastrální mapa a ortofoto mapa ČR.

Správným zapojením se do DTM získáte nejen ochranu pro vaši infrastrukturu, ale také neztratíte nárok na kompenzaci v případě škod způsobených na Vaší infrastruktuře.  

S novým stavebním zákonem (platným od 1.7.2024) přichází totiž povinnost vlastníkům TI nést náklady, které mohou vzniknout v důsledku nepřesných nebo zastaralých dat o jejich infrastruktuře v rámci DTM ČR. Kdo nebude mít správně zaneseny data své sítě v DTM ponese náklady tím způsobené sám.  

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.