Kdo je povinen sdílet data do Digitální technické mapy ČR (DTM ČR)?

Triangle Arrow Down

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) představuje důležitý projekt, který má za cíl vytvořit komplexní a aktuální systém pro správu technických informací a inženýrských sítí v rámci jednotlivých krajů. Tento projekt nese s sebou nové povinnosti a zodpovědnosti pro určité subjekty, které mají ve své správě technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu.

Povinnost sdílet data do DTM ČR spočívá především na následujících subjektech:

  1. Kraje: Nový zákon č. 47/2020 Sb. ukládá povinnost krajským samosprávám vybudovat do 30. června 2024 své vlastní digitální technické mapy (DTM). Toto zahrnuje sběr, uchovávání a správu dat o technické infrastruktuře v rámci daného kraje. Kraje sdílí data o tzv. ZPS (Základní Polohopisné Situaci) na svém území.
  1. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): Tímto předpisem je ČÚZK pověřen vybudováním informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který zahrnuje centrální platformu pro propojení jednotlivých krajských DTM a poskytování služeb pro uživatele.
  1. Správci, vlastníci a provozovatelé technické (TI): Tato povinnost se týká všech subjektů, kteří vlastní, provozují nebo spravují inženýrské sítě, jako jsou například vodárny, plynárny, teplárny, elektrárny, technoparky, obce a další. Sdílení polohových a provozních dat o těchto sítích přispívá k celkovému zlepšení plánování, údržby a ochrany infrastruktury.
  1. Správci, vlastníci a provozovatelé dopravní infrastruktury: Tato povinnost se týká subjektů zodpovědných za správu silnic, mostů, chodníků a dalších dopravních prvků. Sdílením polohových a provozních dat o dopravní infrastruktuře se usnadní plánování stavebních aktivit a minimalizuje riziko poškození.

Je důležité si uvědomit, že povinnost sdílet data do DTM ČR má významný dopad na ochranu investic, prevenci poškození infrastruktury a efektivní správu technických sítí. Sdílením dat do tohoto systému přispívá každý subjekt k celkové kvalitě, spolehlivosti a bezpečnosti inženýrských sítí, což má pozitivní efekt na celou společnost. Zároveň je třeba mít na paměti, že nedodržení této povinnosti může mít právní a ekonomické následky, a to včetně rizika nákladů spojených se škodami způsobenými nedostatečnými nebo neaktuálními daty o infrastruktuře.

Povinnost sdílet data do DTM ČR je tedy zásadní krokem směrem k moderní, efektivní a bezpečné správě technických sítí a dopravní infrastruktury, který přináší výhody pro všechny zúčastněné subjekty a přispívá k celkové kvalitě infrastruktury v České republice.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.