Proč sdílet data do DTM ČR?

Triangle Arrow Down

Účastí na sdílení dat v rámci Digitální technické mapy (DTM) ČR vytváříte pevný základ pro ochranu investice, kterou jste do své inženýrské sítě vložili. Tímto krokem se zvyšuje úroveň bezpečnosti a efektivity vaší infrastruktury, a to z několika důvodů:

  1. Ochrana investice: Zveřejněním polohy a detailních informací o vaší síti zvyšujete ochranu vložených investic. Můžete lépe sledovat a monitorovat stav a vývoj vaší sítě, což umožňuje rychlou reakci na případné problémy a minimalizaci rizika finančních ztrát.
  1. Prevence poškození: Sdílením polohy inženýrských sítí mohou ostatní subjekty lépe identifikovat umístění sítí a zabránit jejich náhodnému poškození. Tímto způsobem se snižuje pravděpodobnost nepředvídaných incidentů a nákladů spojených s opravami.
  1. Kolize a plánování: Sdělení polohy vaší sítě umožňuje lepší plánování a koordinaci stavebních činností. Budete informováni o eventuálních stavebních záměrech, které by mohly kolidovat s vaší infrastrukturou, a tím minimalizujete případné konflikty a náklady na následné úpravy.
  1. Efektivní správa: Díky účasti ve sdílení dat získáváte přístup k aktuálním a detailním informacím o své síti, což usnadňuje správu, údržbu a rozvoj. Můžete lépe plánovat budoucí investice a optimalizovat provoz.
  1. Systémová podpora: Zúčastněním se DTM ČR podporujete celý systém a přispíváte k vytváření komplexní databáze inženýrských sítí, což má pozitivní dopad na celkovou kvalitu a efektivitu infrastruktury v České republice.

Sdílením dat do DTM ČR tedy nejen chráníte svou investici, ale také přispíváte k vyšší úrovni bezpečnosti, efektivity a plánování inženýrských sítí v celém regionu.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.