Začalo mapování pro projekt Digitální technická mapa ČR Zlínský kraj

Na území Zlínského kraje se v těchto dnech rozběhly práce na pořizování dat pro projekt Digitální technická mapa České republiky.
Triangle Arrow Down

Zlínský kraj – Na území Zlínského kraje se v těchto dnech rozběhly práce na pořizování dat pro projekt Digitální technická mapa České republiky. Ta má sloužit ke sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Skládá se ze základní prostorové situace (podrobného polohopisu) a dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí).
  „V kraji probíhá pořizování leteckých měřických snímků a mobilního mapování. Na základě těchto podkladových dat budeme moci sjednotit a upřesnit údaje ze současné Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Opravíme a doplníme chybějící údaje. U vybraných obcí bude probíhat i mapování technické infrastruktury, tedy kanalizací, veřejného osvětlení a vodovodů,“ uvedl radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace, a dodal: „Vyhledávání starých nezdokumentovaných sítí je tak trochu detektivní práce, u které je potřebná součinnost pracovníků obce a někdy i dalších pamětníků z řad obyvatel obce.“

...

https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/zlinsky-kraj/adela-curikova-krajsky-urad-zlinskeho-kraje-/

Zpět na: Zprávy

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.