K čemu je dobrá Digitální technická mapa ČR a co je MawisGeoportal?

DTM ČR představuje obrovský krok vpřed v oblasti geodézie a územního plánování a její přínosy budou ve stavebním procesu nezastupitelné.
Triangle Arrow Down

Projekt Digitální technické mapy České republiky (dále jen DTM) je obrovský. Největší v historii pořizování dat zaměřovaných skutečně geodety v terénu na území celé České republiky. Digitální technická mapa se stává projektem století. Nic rozsáhlejšího v oboru Geodézie zatím nebylo vybudováno.

Jak to však často bývá, i při tvorbě DTM se spěchalo a spěchá.

Soukromá sféra ve spolupráci s geodetickými firmami zvládla za 1,5 roku připravit základní data pro DTM.

Projekt DTM od začátku bojuje s řadou výhrad: 

To všechno je sice pravda, ale všechny nevýhody systému DTM budou vyváženy obrovským přínosem –dostupností dat o inženýrských sítích novým, rychlým a široké veřejnosti srozumitelným a přístupným způsobem. Tato změna má potenciál opravdu zjednodušit a zrychlit stavební řízení a územní plánování. 

Vzniká něco, co ve světě nemá konkurenci. Jednotně. Pro celou republiku. Podobně jako máme unikátní digitální systém vedení informací o katastrálních parcelách, jejich vlastnících a věcných břemenech ve světě výjimečný a napřed jehož dostupnost a přehlednost nám může řada vyspělých zemí závidět, tak v případě DTM vzniká obdobný inovátorský projekt.

DTMČR jednotnou formou zpřístupní data o poloze objektů dopravní a technické infrastruktury všem (např. kanalizacích, vodovodech, teplovodech, elektrických vedeních…), co se děje pod povrchem a není snadno vidět, a přesto výrazně ovlivňuje jakýkoliv stavební projekt a další rozvoj území.

Data DTM jsou připravována a budou v budoucnu vyžadována ve 3D tzn. obsahují i výšky, což přináší revoluci do stávajícího světa 2D map a výkresů inženýrských sítí.

DTM do stávajícího světa proprietárních datových formátů CAD systémů *.dgn, *.dxf, *.dwg…, které nemají jednotnou vnitřní strukturu reprezentace dat a datovou směrnici, přináší pořádek. Zavádí jednotný výměnný formát JVFDTM, který bude jednotný pro všechna data DTM a až se ho naučí uživatelé využívat, tak bude společným jazykem pro všechny subjekty: správce sítí, obce, kraje, projektanty, geodety a další včetně stavební veřejnosti. 

Síťaři budou muset svá data o poloze svých inženýrských sítí “ve svém zájmu” odtajnit veřejnosti pro stavební investiční činnost, takže by už nemělo docházet k nehodám.

Cílem projektu DTM ČR je urychlení přípravných částí stavebního řízení. Nikdo se už nebude moci vymlouvat, že nemá data. 

V digitální technické mapě je budete mít k dispozici pro území celé republiky: v jednotné podobě pro všechny kraje nezávisle na zvyklostech místního stavebního úřadu, nezávisle na podobě lokální městské či krajské DTM, jak byly v některých osvícených částech republiky vedeny samostatně. 

Všechny prvky, které jsou v DTM evidovány, mají vazbu na stavební procesy a územní plánování. 

Aktualizace dat v DTM je projektována jako povinná součást kolaudačních řízení a stejně jako se teď pořizují geometrické plány, budou pro potřeby aktualizace DTM stavebníci pořizovat geodetické zaměření i pro přípojky inženýrských sítí. 

Dokud se zaměřená data pro aktualizaci DTM neodešlou do DTM kraje, nedojde ke splnění podmínky pro kolaudaci stavby. 

Co se zatím neví, je to, jak moc bude v realitě nákladná údržba dat DTM. To se ukáže teprve časem. 

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o. samozřejmě DTM a její data intenzivně řeší.

Na portálu MAWIS proto přicházíme s univerzálním nástrojem MawisGeoportal pro práci s

Abyste viděli, jak jednoduché to v Mawisu bude, podívejte se na naše Youtube video o Geoportálu, ve kterém vám ukážeme, jak celý proces práce s daty bude vypadat.

Další články: Povinnosti STI

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

Více informací

Vlastník v roli Editora DTM

Legislativa ukládá vlastníku TI povinnost postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje v JVF.

Více informací

DTM ČR Novinky, JVF DTM 1.4.3. a potřeba SW Rozhraní

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o důležitých událostech v projektu DTM ČR:

Více informací

Územní působnost

Co to je Územní působnost a k čemu slouží

Více informací

Další články: Informace

Co je TM a DTM?

Vysvětlení pojmů, rozdílů a užitečnosti technických map. Víte, co znamenají obě zkratky a k čemu jsou mapy dobré?

Více informací

DTM ČR a IS DMVS

Popis projektů, zákonných povinností a vzájemné souvislosti. Víte, jak spolu projekty souvisejí a proč jsou vlastně potřeba?

Více informací

JVF DTM

Co je to výměnný formát a proč je důležitý v předávání dat. Víte, v jakém formátu se data do DTM ČR budou přenášet?

Více informací

Další články: Výhody DTM

Data pro Efektivní správu TI

Digitální technická mapa je skvělým zdrojem přesných dat další evidence – pasporty.

Více informací

Vyjadřování k existenci sítí

DTM vám usnadní i povinnost správce TI vyjadřovat se k dotazům na existenci sítí

Více informací

Mapa TI jako nástroj plánování a rozvoje

Správa dokumentace informačními prostředky umožní okamžitý přehled o jejím stavu.

Více informací

Digitální dokumentace

Digitální technická mapa TI je nutnost. Co není zdokumentované, jako by nebylo.

Více informací

DTM jako ochrana investic do vlastní infrastruktury / vlastního majetku

Základním důvodem, proč se zajímat o projekt DTM, je ochrana vlastních investic.

Více informací

Služby pro STI

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.

Příprava dokumentace DI/TI v JVF DTM

Převedeme vaši dokumentaci do formátů kompatibilních s JVF DTM a nastavíme procesy pro nahrání do DTM.

Více informací

Audit připravenosti na JVF DTM

Zjistíme rozdíly vašeho formátu vedení dokumentace od JVF DTM a navrhneme postup pro konverzi dat.

Více informací

Seminář o DTM

Nabízíme účast na seminářích k problematice DTM ČR.
Během cca 50 minut se snažíme vysvětlit co vás čeká a jak vám s problematikou DTM ČR umíme pomoci.

Záznam 1. série si můžete prohlédnout po vyplnění formuláře.

V roce 2023 chystáme 2. sérii seminářů s praktickými ukázkami.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany s osobními údajemi (GDPR). Více informací

Děkujeme, budeme se na Vás těšit!
Něco je špatně, zkuste to prosím znovu.